To takie proste!
Przedszkole nr 9 "Pod klonem"
Strona głowna  /  Profilaktyka grypy
Profilaktyka grypy

UWAGA GRYPA!

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu w związku z zaobserwowanym wzrostem zachorowań na grypę i choroby grypopodobne, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, zaleca podejmowanie cyklicznych działań edukacyjnych na temat profilaktyki grypy adresowanych zarówno do dzieci, rodziców oraz do personelu placówki.

Grypa to choroba szerząca się drogą kropelkową, a placówki nauczania i wychowania są miejscem, gdzie ryzyko przenoszenia wirusa jest bardzo duże.  Szkoła, przedszkole jest miejscem, gdzie dzieci nieustannie mają ze sobą bliski kontakt, dlatego choroby szerzące się drogą kropelkową, mogą przenosić się szczególnie łatwo. Chorzy uczniowie czy dzieci uczęszczające do przedszkola mogą też stanowić źródło zakażenia dla członków swoich rodzin oraz innych osób, z którymi kontaktują się w życiu codziennym.

W okresie zwiększonej zachorowalności na grypę, należy szczególnie pamiętać o zasadach dotyczących zarówno zdrowego stylu życia, jak też prostych czynnościach higienicznych, które mogą uchronić przed zachorowaniem. Dlatego prawidłowe nawyki higieniczne- regularne, częste mycie rąk wodą i mydłem zmniejsza ryzyko zakażenia przenoszonego przez ręce zanieczyszczone wirusami grypy. Istotne jest też uczenie dzieci, że zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu oraz kichania, najlepiej przy pomocy chusteczki, ewentualnie rękoma, które następnie należy umyć wodą i mydłem zapobiega przenoszeniu się wirusa.

Jednym z elementów profilaktyki grypy jest propagowanie szczepień ochronnych przeciw grypie. Szczepienie jest najskuteczniejszym sposobem ochrony przed zachorowaniem. Szczepionka zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania, a jeśli do niego dojdzie – łagodzi przebieg choroby. Wirusy grypy mają zdolność do transmutacji, dlatego aby jak najlepiej ochronić się przed zachorowaniem, należy szczepić się co roku.

Według WHO to właśnie dzieci od 6 miesiąca życia, osoby starsze, osoby przewlekle chore, oraz kobiety ciężarne powinny być szczepione przeciw grypie w pierwszej kolejności. 

Podkreślić należy jak ważne jest ustalenie zasad i porozumienie z rodzicami na wypadek pojawienia się niepokojących objawów u dziecka. W takim wypadku należy uświadamiać i przypominać o konieczności pozostawianie schorowanego dziecka w domu. Szczególnie ciężko wyegzekwować zakaz przyprowadzania chorych dzieci w przedszkolach. Przedszkole nie musi zgadzać się na przyprowadzanie chorych dzieci.

Placówki przedszkolne działają w oparciu o zasady określone w prawie wewnątrzprzedszkolnym, które powinny być znane rodzicom i do których przestrzegania są zobowiązani. Ustalenia dotyczące bezpieczeństwa powinny być więc uregulowane w statucie czy postanowieniach, zaleceniach dyrektora.

Chore, czy chociażby przeziębione dziecko, przebywające w przedszkolu, stanowi zagrożenie dla pozostałych maluchów, których rodzice mają prawo oczekiwać, że w placówce przedszkolnej ich zdrowiu nic nie zagraża. Należy konsekwentnie ponawiać apel do rodziców, że ze względu na zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka nie wolno przyprowadzać chorych dzieci do przedszkola. Jest to konieczne z wielu powodów, między innymi:

  • dla dobra dziecka, bo trudno jest mu brać udział w zajęciach przedszkolnych czy dobrze się bawić i uczyć nowych rzeczy, gdy ma się gorączkę lub gdy boli brzuch czy też ma się biegunkę. Dziecko nie powinno przychodzić do przedszkola nawet wtedy, kiedy jest już „podleczone”, czyli bezpośrednio po przebytej chorobie. Jest wówczas mocno osłabione,  dlatego jego organizm jest niezwykle podatny na kolejne infekcje bądź inne choroby.

  • ze względu na innych, bo chore dziecko zaraża kolegów i ich rodziny. Dla niektórych osób  np.  dla dzieci z mniejszą odpornością, alergików, mam  w ciąży, niemowląt, choroba, którą przyniósł do przedszkola nasz maluch może być bardzo niebezpieczna.

Obowiązujące w placówkach oświatowo-wychowawczych procedury mogą stanowić wytyczne postępowania w zakresie zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych, ale podstawą pracy powinny być działania w zakresie edukacji i profilaktyki zdrowotnej oraz rzeczywista współpraca z rodzicami.

Z uwagi na powagę problemu bardzo proszę o przedstawienie treści omawianego zagadnienia rodzicom i opiekunom dzieci. Również przesyłamy pomocne materiały edukacyjno-informacyjne do wykorzystania w działaniach, wskazując na celowość ich udostępniania i rozpropagowania zarówno wśród personelu w placówkach jak i wśród rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży.

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI:

obalamy_mity_grypowe_wyd_ii.pdf

ulotka_1_(2).PDF

ulotka_1.PDF

ulotka_4..PDF

ulotka_o_grypie(2).pdf

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-06-21